Saringaya Award Kan D-E-N-R Padagos An Pag-Ako Nin Nominasyon

BUKAS PA ASIN PADAGOS AN PAG-AKSEPTAR NIN NOMINASYON AN DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES BICOL PARA SA PALIHANG SARINGAYA NGONYAN NA TAON, KUN SAEN PIGTATAWAN NIN RECONOSIMIENTO AN MGA PERSONA SAKA GRUPO NA NAGMAMAKULOG DANGAN NANGANGATAMAN SA KAPALIBUTAN.

SA IKA DOSE ANYOS NGONYAN, AN SARINGAYA AWARD IYO AN ITINATAO SA MGA INDUSTRIYA, NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS (N-G-O), PEOPLE ORGANIZATION, LOCAL GOVERNMENT UNITS (L-G-U), MGA KABORONYOGAN O ASOSASYON, IBANG AHENCIA KAN GOVIERNO, AKADEMYA SAGKOD IBA PANG GRUPO SA KABIKOLAN NA BILANG KABORONYOGAN, KORPORASYON O PERSONA IYO AN NAGSUSUPORTA SA MGA PROGRAMA KAN D-E-N-R BICOL. SA PAAGI KAN IMPLEMENTASYON O PAGBAYABAY KAN MGA PROGRAMA NA MAY KATOYOHAN SA PAG-PROTEHIR, PANGATAMAN ASIN KALIGTASAN KAN KAPALIBUTAN.

SEGON KAY D-E-N-R REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR JOSELIN MARCUS FRAGADA, MA-AKO PA NIN NOMINASYON AN MGA SANGA O YUNIT KAN AHENCIA AROG KAN LINE BUREAUS, SECTORAL SERVICES, PENROs BUDA CENROs SUNDO SA MASUNOD NA SEMANA.

ENOT NANG PINAG-ORDENAN KAN DIRECTOR AN MGA NAUNAMBITANG SANGA KAN OPISINA REHIYONAL NA PAG-ADALAN AN MGA NAGKAKANIGONG I-UBAY SA NOMRAMIENTO SA PALIHAN.

AN SARINGAYA SARONG TERMINONG BIKOLNON NA AN BOOT SABIHON IYO AN PAGTALUBO, PAGLANGUBO ASIN MARAHAYRAHAY NA KAPALIBUTAN NA SUPAY NIN BERDENG MGA POON NIN KAHOY SAKA KABUBULDAN NA NAGKAKANIGONG BASYARAN NIN BIODIVERSITY O BUHAY-ILANG SAGKOD NASA BALANSENG ECO-SYSTEM.

AN SARINGAYA AWARD, NA ITINATAO SA MODANG PLAKE SAKA SERTIPIKO, IPIGSASAGIBO DURANTE KAN KAPUNTUKANG PROGRAMA SA SELEBRASYON NIN ENVIRONMENT MONTH KADA HUNYO.

Broadcast Release: May 15, 2012