SARINGAYA AWARD KAN D-E-N-R NAGBUKAS NA SA MGA NOMRAMIENTO

NAGPOPOON NANG MAGRESIBE NIN NOMINASYON AN DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES BICOL PARA SA PALIHANG SARINGAYA NGONYAN NA TAON.

SA IKA DOSE ANYOS NGONYAN, AN SARINGAYA AWARD IYO AN ITINATAO SA MGA INDUSTRIYA, NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS (N-G-O), PEOPLE ORGANIZATION, LOCAL GOVERNMENT UNITS (L-G-U), MGA KABORONYOGAN O ASOSASYON, IBANG AHENCIA KAN GOVIERNO, AKADEMYA SAGKOD IBA PANG GRUPO SA KABIKOLAN NA BILANG KABORONYOGAN, KORPORASYON O PERSONA IYO AN NAGSUSUPORTA SA MGA PROGRAMA KAN D-E-N-R BICOL. SA PAAGI KAN IMPLEMENTASYON O PAGBAYABAY KAN MGA PROGRAMA NA MAY KATOYOHAN SA PAG-PROTEHIR, PANGATAMAN ASIN KALIGTASAN KAN KAPALIBUTAN.

ENOT NANG NAG-ORDEN SI D-E-N-R REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR JOSELIN MARCUS FRAGADA SA MGA SANGA O YUNIT KAN AHENCIA AROG KAN LINE BUREAUS, SECTORAL SERVICES, PENROs BUDA CENROs NA PAG-ADALAN AN MGA NAGKAKANIGONG I-UBAY SA NOMRAMIENTO SA PALIHAN SOSOG SA SAINDANG RESPETIBONG HURISDIKSYON.

AN SARINGAYA SARONG TERMINONG BIKOLNON NA AN BOOT SABIHON IYO AN PAGTALUBO, PAGLANGUBO ASIN MARAHAYRAHAY NA KAPALIBUTAN NA SUPAY NIN BERDENG MGA POON NIN KAHOY SAKA KABUBULDAN NA NAGKAKANIGONG BASYARAN NIN BIODIVERSITY O BUHAY-ILANG SAGKOD NASA BALANSENG ECO-SYSTEM.

AN SARINGAYA AWARD, NA ITINATAO SA MODANG PLAKE SAKA SERTIPIKO, IPIGSASAGIBO DURANTE KAN KAPUNTUKANG PROGRAMA SA SELEBRASYON NIN ENVIRONMENT MONTH KADA HUNYO.

Broadcast Release: April 12, 2012