DENR Nagpatanid Liwat Sa Mga Gobyerno Lokal Na Pag-Adalan An Mga Geohazard Maps

Nagpatanid giraray an Department Of Environment And Natural Resources (D-E-N-R) Bicol sa mga gobyerno lokal na pag-adalan nin marhay an mga Geological Hazard o Geohazard Maps na itinaong kwenta sainda kan ahensya tanganing maaraman an mga lugar na labi kadelikado sa peligro kan pagtiris nin daga o pagbaha.

An tinawan nin doon ni D-E-N-R Regional Executive Director Joselin Marcus Fragada iyo an pinakahuring insidente pagrasay nin daga sa Pantukan, Compostela Valley kon saen kadakul an nagadan buda nagkawarara matapos matambunan kan nagrumpahog na kabubuldan.

Sinabi ni Director Fragada na mantang naitaong kwenta naman kan D-E-N-R sa mga gobyerno local an mga geohazard maps an mga hepe ehekutibo dangan komunidad an may responsabilidad na pag-adalan an mapa despues mag-andam kon in kaso sakobon nin katibaadan.

Segon pa sa Director dahilan ta may nagkakapirang mga small scale na minahan sa kabikolan, kaipuhan orog pang mag-andam an publiko tanganing malikayan an arog kan nangyari sa pantukan na kon saen nahoros an kabubuldan na dulong pinaluya kan mga taltag na mina sa lugar.

Tinawan nin paliwanag ni Director Fragada na dulot kan mga siring na pangyari pigbubusol naman kan departamento an pagrepaso o pag-aminedar sa mining act kon saen posibleng rendahan an pagtatao nin mga permiso sa mga small scale na minahan.

Broadcast Release: January 9, 2012