DENR Papangenotan An Sarong Interfaith Dialogue Manongod Sa Climate Change

An Department of Environment and Natural Resources (D-E-N-R) Bicol masagibo nin sarong interfaith dialogue, kun saen matiripon an mga pamayo kan iba-ibang relihiyon, sekta o kongregasyon, mga iskolar kan siyensya, eksperto kan gobyerno asin mga lokal na ehekutibo sa Nobyembre 14, 2014 sa Ateneo De Naga University.

An nasabing pagtiripon may pangenot na katoyohan na mapahewas an kaaraman asin pagsabot kan mga partisipante sa isyu kan climate change dahilan ta sinda nakaka-impluwensya nin mga gawe na makakaharubay o kaya makakadisganar kan pangangataman asin pagmantener kan kapalibutan.

Sa saiyang pahayag, sinabi ni D-E-N-R Regional Director Gilbert Gonzales na piglalaoman an pagpartisipar kan mga relihiyoso hale sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP National Secretariat for Social Action, Justice and Peace, Association of Major Religious Superiors in the Philippines, Islamic Da’wah Council of the Philippines, Philippine Center for Islam and Democracy, Philippine Council for Evangelical Churches, National Council of Churches in the Philippines, United Council of Churches in the Philippines, asin an Jewish Association of the Philippines.

Kairiba sa mga tutungkusan na kaaraman sa dayalogo ay an Climate Change Situationer, Mobilizing Faith-Based Communities to Address Climate Change, Impacts of Climate Change in the Country and in the Provinces , buda an Grassroots Adaptation and Best Practices na iyo an maserbe bilang input para sa sarong workshop na matulod kan pangenot na action agenda siring man an paghaman kan declaration asin resolution para sa konsiderasyon kan mga komunidad.

An Interfaith Dialogue sa syudad kan naga an saro sa walong dayalogo sa mga pangenot na lugar kompuesto kan Malacañang, Cagayan De Oro, Tacloban, Negros, marikina asin Isabela/Ilocos.

Broadcast Release: November 7, 2014