DENR Bicol Liwat Nagpatanid Laban Sa Pag-Ooring

An Department of Environment and Natural Resources Bicol liwat nagtao nin patanid sa publiko na likayan an iligal na pag-ooring ki kahoy dahilan ta tumang ini sa Presidential Decree bilang 705 o an Forestry Reform Code kan Pilipinas.

Tinawan nin doon ni Regional Executive Director Gilbert Gonzales an lagdoan na pag-ooring ki kahoy na nanonotaran sa rehiyon kun saen kadakul naman an nagkadarakop na nagsusuhay sa nasabing leye.

Sosog sa P-D 705, an siisay man na madadakop na nagpuputol, namumunpon, nagkokolekta o hinahale an kahoy sa kadlagan, sa alienable o disposable lands o dawa sa daga na pribadong pagsadiri, na dae nin nagkakanigong permiso, otorisasyon o kakusgan, pwedeng mapadusahan nin siring sa penalidad na ipinapataw sa kasong qualified theft o kwalipikadong panghahabon.

Saiyang sinabi na an siisay man na madadakop na nasa pagsadiri an mga sinakong oring na kahoy pigkokonsederang iyo an may sala.

Siring man, an behekulong kinargahan, bilang kasangkapan sa pagsagibo kan krimen, kukumpiskaron asin ipapa-irarom sa kustodiya kan gobyerno sa paagi kan D-E-N-R, saka  an pagsagibo nin imbestigasyon. An gabos na kumpiskadong oring na kahoydangan an behekulo isasa-irarom sa Administrative Confiscation Proceedings o A-C-P, kasunod an pagsasangat nin kaso kriminal sa respetibong korte, paliwanag ni RED Gonzales.

Idinugang pa ni Director Gonzales na an pag-ooring nagkakawsa nin danyos sa kadlagan asin kapalibutan. Pwede magkua ki permit sa CENRO tanganing magkaigwa ki kakusgan na oringon an mga parte ki kahoy buda libreng maibyahe an mga ini.

Broadcast Release: February 17, 2014