DENR Nakipagtabangan Sa Mga Retratista Para Sa Bird Buda Nature Photography

Nakipagtabangan an Biodiversity Management Bureau o B-M-B, na dating Protected Areas and Wildlife Bureau o PAW-B kan Department of Environment and Natural Resources (D-E-N-R) sa grupong Wild Bird Photographers of the Philippines o W-B-P-P sa pagharubay kan bird photography sa nasyon.

Tinawan nin doon ni B-M-B Director Mundita Lim na an nasabing arandurugan bako sana para sa pagkua kan ladawan kan mga lagalag na bayong nudi an pagsadol kan halaga kan pagretrato kan mga bayong mantang sinda nasa natural na eerokan, asin naghihiro siring sa saindang naturalesa.

Naniniwala an B-M-B na an mga ladawan kan mga bayong mantang nasa saindang erokan dae sana makrear nin visual impact o nagkakanigong pagmaan sa mga tawo nudi malilinawan pa sinda dulo na an mga hobenes, sa pangangaipo na tamang pagpalakaw kan kapalibutan tanganing mapangatamanan asin masapod an mga bayong tumang sa dagos-dagos na pagka-ubos.

An proyektong "Partnership on bird and nature photography" madurar nin limang taon, asin poponan sa pagdokumento kan Philippine eagle kaubay na an 500 na iba pang species nin bayong kun saen 116 kaini an nasa listahan na kan threathened fauna o bayong na posibleng maubos na an rasa.

 Broadcast Release: January 27, 2014