DENR Mataong Tabang Sa DBP Credit Program Para Sa Mga Patanuman Nin Kahoy

An Department of Environment and Natural Resources matao ki tabang teknikal sa Development Bank of the Philippines o D-B-P, sarong bangko kan gobyerno sa mga proyektong pagpalangubo nin mga aktwal na plantasyon o patanuman nin kahoy.

Sinabi ni D-E-N-R Bicol Regional Executive Director Gilbert C. Gonzales na nagpirma nin kasunduan sinda Environment Sec. Ramon Paje asin D-B-P president buda C-E-O Gil Buenaventura tanganing matungkusan an D-B-P Tree Plantation Financing Program o T-P-F-P, sarong pasilidad nin pautang para sa mga tagsadiri asin tagapamahala nin mga patanuman ki kahoy.

An T-P-F-P nagmamawot na maisadol an pagbubusol saka pagmanetenir kan mga plantasyon nin kahoy, asin sarong mabansay na planong pag-ani na mapapusog sa industriya nin kahoy kan nasyon, laen pa sa tabang sa mga komunidad na mapakarhay an socio-ekonomiya, mapuho an dagos-dagos na pagkakalbo kan kadlagan asin mairayo an mga ini sa mga kalamidad siring kan baha dangan pagrasay nin daga.

Saiyang sinabi na an naunambitang programa nasasaro sa katoyohan kan National Greening Program o N-G-P saka Millenium Development Goals sa pagpuho kan labing pagtios dangan paggutom asin maseguro sa pagsustenir kan kapalibutan.

Inomaw kan D-E-N-R an D-B-P sa pagsasabing an T-P-F-P sarong bansay na parte kan Corporate Social Responsibility.

An programa masakop sa mga namuknang patanuman nin kahoy - reforestation, forest o industrial - na igwang apat (4) na taon nang nabubuhay na kahoy sa maski sarong porsyentong hikwas ki kwalipikadong pribado saka pampublikong daga na may lima (5) sundo 500 ektarya, may balidong tenurial agreements o kasunduan sa paggamit, pag-okupa buda pagtanom sa lugar.

Sa lindong kan kasunduan, an papel na gagampanan kan D-B-P iyo an pagtaong tabang pinansyal sa mga proyektong nasasakupan, mantang an D-E-N-R, mag-aaram kun nagkakanigo an mga sityo kan proyekto asin mga klaseng pananum na itatanum. An D-E-N-R pwede man mag-endorso sa D-B-P kan mga interesadong kliyente buda tabangan an mga parasubli para sa nasambit na proyekto. 

Broadcast Release: June 18, 2013