DENR Masagibo Nin Exhibit Katakod Kan Pagromdom Sa Ocean Month

Tanganing maisadol an kahalagahan kan kadagatan, an Department of Environment and Natural Resources (D-E-N-R) masagibo ki exhibit katakod kan pagromdom kan Ocean Month ngonyan na Mayo.

Sinabi ni D-E-N-R Regional Executive Director Gilbert Gonzales an Protected Areas Wildlife And Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) an mangengenot sa exhibit na ipapadayaw sa pangrehiyon na opisina sa Rawis, syudad kan Legazpi poon sa petsa 14 kan bulan na ini.

Ipinahayag ni Director Gonzales, na kabilang sa mga aktibidad iyo an forum mapadapit sa kadagatan saka mga rekursos dulo na an bahura buda mga pasale na may kinaaraman sa pangataman, kahalagahan asin mga inisyatiba.

“Ang bahura ang kagubatan sa karagatan, ating pangalagaan” an tema kan sarong bulan na selebrasyon idinagdag pa kan director.

Ipinaliwanag ni RED Gonzales na an pagtaong pokus sa bahura o coral reef minadoon sa tandan kan kagabsan sa bahura na iyo an natural na pansagang kan mga kostales, saka nagtataong kabuhayan sa milyon-milyon na pilipino partikular sa pagsisira dangan turismo.

Broadcast Release: May 6, 2013