DENR - ERDS Nagsagibo Nin Training Onong Sa Seed Production Areas Asin Seed Technology

Tanganing matawan nin kasangkapan an mga katuwang kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa pag-implementar kan National Greening Program o N-G-P, nagsagibo nin duwang aldaw na pagtutukdo an Ecosystems Research and Development Service (E-R-D-S).

An Training on the Establishment and Management of Seed Production Areas (SPAS) and Seed Technology pinangenotan kan E-R-D-S kan naka-aging semana sa Malilipot, Albay.

Sinabi ni D-E-N-R Bicol Regional Executive Director Gilbert Gonzales na mahalaga an nasabing training tanganing matawan kapasidad an mga katuwang kan D-E-N-R sa kaaraman sa pagmukna, pagmanteni, pangataman buda sustenableng palakaw kan Seedling Production Area sa saindang respetibong mga lugar.

Maabot 31 katawo gikan sa anom na probinsiya kan Bikol an nagpartisipar sa training na may subhetong Tree Health Assessment, Seed Technology asin Geo-Tagging laen pa digdi an Hands-On Training para sa pag-aram sa agoho Plus Species sa Mayon Volcano Natural Park.

Nagtutubud an D-E-N-R na sa siring na paghihiras nin kaaraman mas magigin mabansay an mga S-P-A na imumukna sa rehiyon.

Broadcast Release: April 25, 2013