DENR Matao Nin Scholarship Sa Mga Aki Kan Mga Herowe Kan Kapalibutan

An Department Of Environment And Natural Resources matao nin scholarship o libreng pag-aadal sa mga aki kan mga herowe kan kapalibutan o mga empleyado kan ahensya na nagadan mantang nag-ootob kan saindang katungdanan.

Sinabi ni D-E-N-R Bicol Regional Executive Director na sa ipinaluwas na Memorandum Circular No. 2013-02 ni Environment Sec. Ramon Paje ipigbiklad man an mga panundanan para sa scholarship program na an katoyohan pa-eskwelahon sagkod sa kolehiyo an mga aki kan mga ginadan na empleyado kan ahensya.

Tinawan nin doon ni Director Gonzales na an siring na lakdang sarong pagromdom sa bolaos na serbisyo buda kontribusyon kan mga empleyado kan D-E-N-R na nagbuwis nin buhay sa pangangatamanan kan kapalibutan.

Sa lindong kan panundanan, an scholarship award minasakop sa bilog na matrikula kan resipyente sa arin man na State University sa nasyon, kairiba pa an bulanan na sustentong 5,000 pesos, paragasto sa libro buda internet asin iba pang mga pangangaipo sa unibersidad na maabot sa 3,500 pesos. Dugang pa digdi an 10,000 pesos na paragasto sa pagsurat kan thesis, 10,000 pesos na gastos sa graduation dangan duwang libreng byahe pauli-pabalik pagka semestral break.

Sa ibong na lado, kaipuhan mamantini kan iskolar an 2.75 o katampad na grado sa gabos na subheto kaini.

Broadcast Release: March 8, 2013