Komprehensibong Istratehiya Kan Pangataman Sa Waras-Lalo Watershed Pighahaman Na

Sa pangangaipo na mapangatamanan an Waras-Lalo Watershed sa syudad nin Iriga, pighahaman na an komprehensibong Integrated Ecosystem Management (I-E-M) Framework kaini sa pangengenot kan Department of Environment and Natural Resources (D-E-N-R) Bicol.

Sinabi ni Regional Technical Director (R-T-D) Pobleo Florece na an siring na lakdang dulong mahalaga sa pangenot na kabtang kan implementasyon kan Bicol River Basin Management Program. Kun kaya pigkondukta an konsultasyon para sa I-E-M kan Waras-Lalo Watershed kan Setyembre 18, 2012.

Saiyang sinabi na sa pagtiripon ipigbiklad kan gabos na stakeholder an mga importanteng isyu saka kahaditan sa pangangataman asin pagpakinabang sa watershed o tinggalan nin tubig.

Pangenot na problemang naglataw sa konsultasyon iyo an pagbabaha sa mga lugar na sakop kan Waras-Lalo Watershed. 113 indibidwal an nagpartisipar sa konsultasyon na harale sa gobyerno lokal kan syudad nin Iriga, banwaan nin Nabua, Buhi asin Baao.

Sa ibong na lado, gagamiton an mga napaghururunan sa pagtiripon sa paghimo kan Integrated River Basin Management and Development Master Plan.

 

Broadcast Release: September 25, 2012